LOGO

CZYTELNOŚĆ • SPÓJNOŚĆ • ROZPOZNAWALNOŚĆ

Projektujemy LOGO, LOGOTYPY oraz inne elementy IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ.

O logo, logotypach, sygnetach, monogramach napisano w internecie już chyba wszystko. Z definicji: „Unikalna i charakterystyczna forma graficzna, stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa bądź organizacji.

Z pewnością jest to najbardziej istotny element identyfikacji wizualnej. Najbardziej kojarzony z marką i najbardziej prestiżowy. 

Poniżej wybrane przykłady naszych projektów.